شرح شرایط گارانتی باتری

 • اعتبار گارانتی باتری 12 الی 18 ماه پس از تاریخ نصب می باشد. (بر اساس نوع فروش متفاوت است)

 • چنانچه باتری بیش از ۶ ماه از تاریخ تحویل نصب نشود موجب ابطال گارانتی می شود.
 • از تاریخ فروش کالا ، خریدار ۶ ماه مهلت نصب دارد تا کالا شامل گارانتی و وارانتی ١٢ الی ١٨ ماه شود.
 • گارانتی با شرط استفاده صحیح شرایط محیطی و عدم وجود آثار ضربه ، نفوذ مایعات و اجسام دیگر داخل دستگاه و عدم دستکاری دستگاه توسط پرسنل خارج از شرکت می باشد.
 • در صورت تعلیق شرکت تعهدات ناشی از گارانتی و وارانتی دستگاه ها بمدت تعهدی که حدود 5 سال بعد از خرید می باشد به عهده مدیر تسویه شرکت یا شرکت معرفی شده در صورتجلسه تعلیق یا انحلال می باشد.

 • هزینه کالا مصرفی با احتساب مدت زمان سپری شده در طی زمان گارانتی محاسبه و از خریدار جهت ارائه گارانتی دریافت می گردد.
 • در طول مدت گارانتی در صورت بروز مشکل و خرابی هزینه اعزام تکنسین جهت نصب و راه اندازی و یا انجام تعمیرات در محل مشتری و یا ارسال کالا به نزدیک ترین نمایندگی یا شرکت مادر به عهده خریدار می باشد.
 • هزینه نصب به همراه ایاب و ذهاب کارشناس برای اولین بار رایگان بوده و برای جابجایی یا سرویس هزینه طبق تعرفه دریافت خواهد شد.

 • محل نصب باتری و متعلقات باید داری سیستم تهویه مناسب باشد عدم داشتن سیستم تهویه مناسب موجب ابطال گارانتی می شود.
 • نصب باتری توسط افراد متفرقه و غیر مجاز موجب ابطال گارانتی می شود.
 • نصب باتری در فضای نامناسب با ظرفیت کاری غیر استاندارد موجب ابطال گارانتی می شود.
 • نصب باتری در محل غیر استاندارد و آلوده به مواد شیمیایی و اسیدی که باعث خوردگی و پوسیدگی شود موجب ابطال گارانتی و وارانتی می شود.
 • جابجایی باتری بعد از نصب توسط نماینده این شرکت بدون اطلاع شرکت مادر موجب ابطال گارانتی می شود.

 • شکستگی بطور کلی یا جزء ی در بدنه ، قاب و بولت یا عدم دقت در استفاده و نگهداری و همچنین خرابی های ناشی از حمل و نقل باتری موجب ابطال گارانتی می شود.
 • شارژر یا دشارژر باتری بیش از حد استاندارد موجب ابطال گارانتی می شود.

 • وجود آرک یا جرقه روی باطری موجب ابطال گارانتی می شود.

 • دما محیط نصب باتری ها بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باید باشد؛ عدم رعایت استاندارد موجب ابطال گارانتی می شود.

 • محل نصب و نگهداری باتری ها باید خشک و به دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید باشد؛ عدم رعایت استاندارد موجب ابطال گارانتی می شود.
 • استفاده کردن باتری دسته دوم در کنار باتری جدید باعث خرابی باتری جدید می گردد و موجب ابطال گارانتی می شود.
 • ایرادات فنی که در اثر ضربه مکانیکی ، آب ، آتش و یا هرگونه استفاده ناصحیح و یا مغایر با دستورالعمل استاندارد موجب ابطال گارانتی می شود؛ بدیهی است تشخیص آن بر عهده نماینده شرکت مادر می باشد.
 • حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی و زلزله موجب ابطال گارانتی می شود.
 • مسئولیت حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه صرفاً به عهده خریدار می باشد و در صورت موجود نبودن کارت ضمانتنامه ، خدمات به صورت رایگان انجام نمی پذیرد و هرگونه خدمات با دریافت هزینه انجام خواهد شد.

 • کارت ضمانتنامه متعلق به مالک باتری بوده و بایستی نزد مالک نگهداری شود و در صورت مفقود شدن کارت المثنی صادر نمی گردد.