چارت سازمانی و مسئولیت هر بخش 

 • مدیریت : نظارت بر مجموعه عملکرد بخشها
 • واحد فروش : مدیریت فروش-بودجه-ملاقات با مشتریان-مناقصات- مدیریت اجرایی- گزارش فروش- آمارگیری
 • امور مالی : تنظیم فاکتورها-امور بانکی-حقوق کارکنان –بررسی بازپرداخت-گزارش گردش مالی شرکت
 • خدمات پس از فروش : تعمیر و انجام سرویس های داخلی و خارجی-تست وآموزش دوره های فنی
 • واحد حمل و نقل : واردات و رساندن مرسولات
 • واحد انفورماتیک : امور شبکه و نرم افزاری و اینترنتی
 • بازرگانی داخلی و خارجی : خرید و تامین دستگاهها و کالاهای مورد نیاز پروژه ها ، انبار و تولید
 • امور مشتریان : پاسخگویی به مشکلات و نیازهای مشتریان
 • واحد استاندارد : تهیه استانداردهایISO9001   و ارتقاء استانداردها
 • واحد روابط عمومی : تهیه بروشورها., نمایشگاه وجلسات و سایت و تبلیغات
 • واحد طراحی ، مهندسی و مستند سازی : تهیه پروپوزالهای فنی مناقصات،تهیه Final Book  ، تجزیه و تحلیل درخواستهای پروژه های صنعتی، طراحی و مهندسی دستگاههای سفارشی ساز
 • واحد کنترل کیفیت : نظارت بر صحت روند ساخت کالاهای سفارشی، نظارت بر سلامت کالاهای خریداری شده از شرکتهای تامین کننده و نظارت بر سلامت دستگاههای آماده ارسال برای مشتریان